Kalite Politikamız

Kalite En Büyük Alışkanlığımız.

Alemdar Holding olarak bizler, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde en güvenilir şirketler arasında yer almaktayız ve güvenin insan ilişkilerinin temelindeki en önemli yapılardan biri olduğunun farkındalığında hareket etmekteyiz. Bu bilinç ile Alemdar Kalite Yönetimi ve Toplam Kalite politikamızda öncelikli çıkış noktamıza “güven” i yerleştirmiş bulunuyoruz.

KALİTE EN BÜYÜK VAZGEÇİLMEZİMİZ.

Alemdar Holding olarak bizler, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde en güvenilir şirketler arasında yer almaktayız ve güvenin insan ilişkilerinin temelindeki en önemli yapılardan biri olduğunun farkındalığında hareket etmekteyiz. Bu bilinç ile Alemdar Kalite Yönetimi ve Toplam Kalite politikamızda öncelikli çıkış noktamıza “güven” i yerleştirmiş bulunuyoruz.

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak.

• Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.

• Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek.

• Verdiğimiz sözü ne pahasına olursa olsun yerine yerine getirmek.

• İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,

• Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak.

• Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratılır.

• Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretilir.

• Süreç analizleri ve geliştirme projeleri ile çalışanların doğal davranışına dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmektir.

• Eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda, kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak sağlayarak, toplumun faydalanacağı projelerin gerçekleşmesini destekler.