Değerlerimiz

Değerlerimiz ile Değerlendiğimizin Farkındayız

Alemdar Holding olarak, kurumsal değerlerini; insana ve çevreye duyulan saygı, çalışan ve müşteri memnuniyeti esasları çerçevesinde oluşturmuştur. Böylelikle sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyelere çıkartırken, hizmet verdiği tüm sektörlerde de lider firmalardan olmayı amaçlıyoruz.

DEĞERLERİMİZ

Alemdar Holding olarak, çalışan ve paydaşlarının kendisiyle gurur duyabileceği bir kurum olmak için, tüm iş süreçlerinde kurumsal değerleri doğrultusunda hareket eder. Alemdar Holding bir asrı aşkın sürenin vermiş olduğu deneyimini ve bilgi birikimini müşterilerinin faydası için değerlendirmeyi ve yeni nesillere aktarmayı kurumsal bir görev olarak görür.

İnsan;
Alemdar Holding için ‘insan’ en değerli varlıktır. Ulusal ve uluslararası iş süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüş ayrılığı gözetilemez. Evrensel insan haklarına aykırı yaklaşımlar kabul edilemez.
Alemdar Holding’in tüm çalışanları, niteliği sürekli arttırılan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma güvencesi altındadır. Alemdar Holding, sıfır iş kazası hedefi ile çalışır.

İş;
Alemdar Holding tüm iş süreçlerinde iş etiği doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı benimsemiştir. Kaliteden ödün verilemez. Yapılan iş, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilir.

Toplum;
Alemdar Holding için topluma katkı sağlamak bir ‘proje’ değil, var olma anlayışıdır. Tüm yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedeflenir. Alemdar Holding; toplumsal paydaşları için ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlar.

Çevre;
Alemdar Holding çevreye saygı duyar. Bu saygının gerekliliği olarak Alemdar Holding’in çevreye verdiği etki ölçümlenir. Olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için çaba gösterilir. Çalışanlar ve paydaşlar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir.