İsg Politikamız

Personel Sağlığı ve Güvenliği Bizim için Çok önemli.

Alemdar Holding olarak bizler, çalışanların kendi bireysel ISG sorumluluklarının farkında olmasını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlıyoruz.. Ürün ve müşteri kadar çalışanlarının memnuniyetini, sağlık ve güvenliklerine özen gösteriyoruz. ISG çalışmalarımız  “önce insan” anlayışının önemli bir göstergesidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Alemdar Holding olarak bizler, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde birçok bölgede ve alanda faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Personel Sağlığı ve İş Güvenliğini, tüm faaliyetleri sırasında birinci önceliği olarak temel çalışma prensibi saymaktan gurur duymaktadır.

Alemdar Holding , tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikası sayesinde ulaşılacağının bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir.

Tüm projelerimizde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanlarımızı, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlanmaktır.

Alemdar Holding ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetleri ve demobilizasyon gibi projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

• Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,
• Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,
• Çevreyi olduğu şekilde saklama ve koruma , veya iyileştirme gereğini yerine getiren,
• Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, işgücü ve yönetimin varlığıdır.

• İSG performansımızı artırmak için hedefler  belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.
• Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.
Tüm çalışanlarımıza, İSG sorumluluk bilincini artırmak  amacıyla Alemdar Holding İSG Politikasını duyurur, kamuoyuna ve ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.