Çevre Politikamız

İNSANA, TOPLUMA, ÇEVREYE, DOĞAYA, DÜNYAYA VE GELECEK KUŞAKLARA SAYGI

Alemdar Holding, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkelerini benimsemiştir.

İNSANA, ÇEVREYE VE GELECEK KUŞAKLARA SAYGI

Alemdar Holding; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yeralan insana, topluma, çevreye doğaya, dünyaya ve gelecek kuşaklara saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir “Çevre Yönetim Sistemi”ni etkin uygulamak.
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek.
  • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile paydaşlarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek.
  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak.

başlıca sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda;

  • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Kirliliğin önlemek ve atıkların en aza indirmek,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltmak hedeflenmektedir.

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.

Çok çeşitli sektörlerde hizmet veren Alemdar Holding; Çevre Yönetim Sistemi’ni; Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.

Çevreye uyum yönetime ait bir sorumluluktur. Çalışanlarımızın çevre kurallarına göre yeterli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeleri için, onları bilgilendirerek, eğiterek ve teşvik ederek yaratıcılıklarını destekliyoruz.
Toplumda, çevre bilincinin teşvik edilmesine katkıda bulunuruz ve bütün çevresel konularda kamu ile yapıcı, açık bir diyalog ve uyum içerisindeyiz.